سرویس های وایرلس

قیمت : 6500 تومان

 • سرعت دریافت : 128Kbps
 • سرعت ارسال : 128Kbps
 • حجم مصرفی :1 گیگابایت
 • تعداد ماه : 1

سرویس های اقتصادی خانگی

قیمت : 7000 تومان

 • سرعت دریافت : 512kbps
 • سرعت ارسال : 512kbps
 • حجم مصرفی :1 گیگابایت
 • تعداد ماه : 1

سرویس های روزانه

قیمت : 13400 تومان( از ساعت 7:00 صبح الی 12:00 ظهر رایگان )

 • سرعت دریافت : 256Kbps
 • سرعت ارسال :256Kbps
 • حجم مصرفی : 3 گیگابایت
 • تعداد ماه :1 ماه

سرویس های شبانه

قیمت : 13400 تومان( ساعت : 1:00 شب الی 7:00 صبح رایگان )

 • سرعت دریافت : 256Kbps
 • سرعت ارسال : 256Kbps
 • حجم مصرفی : 3گیگابایت
 • تعداد ماه : 1